Контрабасот е најголем и според регистрите најдлабок гудачки инструмент со четири жици (порано имал три). Припаѓа на групата гудачки инструменти, као и виолината, виолата и виолончелото. Гудалото за контрабас е најкратко и најтешко во однос на останатите. На контрабасот се свири стоејќи или седејќи на висок стол. Регистарот на контрабасот е во квартно растојание од 1Е, 1А, Д,Г.

Контрабас
контрабас прикажан од напред и од страна
контрабас прикажан од напред и од страна
контрабас прикажан од напред и од страна
Класификација
Скала
Сродни инструменти
Контрабасист

Својата солистичка улога контрабасот ја стекнал дури во малите состави на џез музичарите.