Конструкција (филозофија на науката)

Изградба или конструкција во филозофија на науката е идеален објект, каде што постоењето на нешто може да се каже дека зависи од субјектот ум. Ова, како што е спротивно на "вистински" објект, каде што постоење не ни се чини дека зависи од постоењето на умот.[1]

Во научна теорија, особено во рамките на психологијата, хипотетички изградба е објаснување на променлива која не е директно видлива. На пример, концептите на интелигенција и мотивација се користат за да се објаснат појави во психологија, кои не се директно видливи.

НаводиУреди

  1. Bunge, M. 1974. Treatise on Basic Philosophy, Vol. I Semantics I: Sense and Reference. Dordrecth-Boston: Reidel Publishing Co.