Коменсализам

Коменсализам е партнерски однос помеѓу два организми, при кој едниот партнер има корист, а неговото дејствување нема никакво влијание врз другиот партнер.

Форетски акарини на мува (Pseudolynchia canariensis).