Клептоманија

Клептоманија е неодложна желба за присвојување на некој предмет, пропратена со интензивна анксиозност која се намалува по неговото присвојување. Најчесто е симптом на опсесивно-компулзивна невроза.