Кварнерскиот Залив е залив на североисточниот дел на Јадранско Море и се наоѓа меѓу Истра и Хрватското приморје. Најголеми острови се: Крк, Црес, Лошињ и Раб. Помали острови се: Уније, Сусак, Иловик, Плавник, Првиќ, Свети Гргур, Голи Оток и др.

Кварнерски Залив

Морето во Кварнерскиот Залив е подлабоко до горниот дел на Јадранско Море. Горниот дел на Јадранско Море е затрупан од милот што го носи реката По. На Кварнер нема големи реки. Затоа што заливот е подлабок, на Кварнер се наоѓа и најголемото хрватско пристаниште: Риека. Најмногу се користат 'вратите' меѓу Крк и црес и меѓу Црес и Истра.

Галерија уреди