Каталошки маркетинг

Каталошки маркетинг или уште како се нарекува продажба преку каталог претставува директен маркетинг преку печатени, видео или електронски каталози, кои се испраќаат на избрани клиенти, а се достапни во продавниците или се презентирани он-лајн. [1]

Со брзото проширување на користењето на Интернет, се поголем број каталози се прават во електронска форма. Голем број на фирми кои користат традиционални печатени каталози или каталози за нарачка преку пошта, додаваат Интернет каталози на нивниот маркетинг комуникациски микс .

НаводиУреди

  1. Д-р Снежана Ристевска, Д-р Бошко Јаќовски, Маркетинг, 8 издание, Економски Факултет- Скопје, 2007