Капсидот е протеинската обвивка на вирусите. Тој го обвиткува генетичкиот материјал на вирусот.

Икосахедрален капсид кај аденовирусот