Ицамна бил основач на мајанската култура. Тој го научил народот да сее пченка и какао, како и да пишува, создаде календар и да ја изучува медицината.