Исусова молитва

Исусовата молитва или Молитвата на срцето — во православието, е молитва-обраќање кон Исуса Христа, Син Божји и вистинскиот Бог по молба за помилување (простување на гревови, ослободување од пеколот и пресметување кон светците).

Исус Христос на мозаик
(XI век)
Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната)