Романите се делат и според содржината: авантуристички, криминалистички (детективски), историски, семеен, љубовен, општествен и други. Историски роман е оној роман кој обработува историски теми (војни, владеење, порази, крунисување) и опишува историски личности.Во овие романи темите се земени од историјата, но исказите на ликовите може да се променат.

Корицата на историскиот роман Војна и мир, прво издание, 1869 (руски)