Индулгенција

Индулгенција претставува попустливост, благост односно милостивост. Тоа е потврда за опростување на гревовите со плаќање на пари во католичката црква.