За софистичките побивања

За софистичките побивања (лат. De Sophisticis Elenchis) е текст од Аристотел, дел од неговото поголемо дело Органон.