Живородност

Живородно или вивипарно животно е животното кај кое ембрионот се развива во телото на мајката, наместо надвор од телото на мајката (јајценосни животни). Мајката потоа го раѓа младенчето.

Poa alpina, трева која покажува вивипарни особини: семките р'тат додека сè уште закачени за растението-мајка.

ПоврзаноУреди