Епидерм

појаснителна страница

Епидерм може да се однесува на:

  • Епидерм (ботаника), најнадворешниот слој на клетки кај растенијата
  • Покожица, најнадворешниот слој на кожа кај човекот или кај другите ‘рбетни животни