Економска интеграција

Економската интеграција е обединување на економските политики меѓу различните држави преку делумно или целосно укинување на тарифните и нетарифните ограничувања на трговијата што се случуваат меѓу нив пред нивната интеграција. Ова значи за возврат да доведе до пониски цени за дистрибутерите и потрошувачите со цел да се зголеми нивото на благосостојба, а истовремено да се зголеми економската продуктивност на државите.

Меѓународна слободна трговија и царински унии ширум светот.

Ефектите на трговската стимулација наменети со економска интеграција се дел од современата економска теорија на вториот најдобар: каде што, во теорија, најдобрата опција е слободна трговија, со слободна конкуренција и никакви трговски бариери. Слободната трговија се третира како идеалистичка опција, и иако е реализирана во одредени развиени држави, економската интеграција се смета за "вторa најдобар" опција за глобалната трговија каде постојат бариери за целосна слободна трговија.

Поврзано уреди

Белешки уреди