Еднакви можности

сличен третман на сите луѓе

Синтагмата „еднакви можности” означува дека жените треба да имаат еднакви права на човечки, социјален, економски и културен развој, како и подеднакво право на глас во општествениот и во политичкиот живот. Еднакви можности за жените и за мажите Отсуство на пречки за економско, политичко и социјално учество врз основа на полот. Тоа значи промовирање на начелото за воведување на еднакво учество на жените и на мажите во сите области од јавниот и од приватниот сектор, еднаков статус, еднаков третман во остварувањето на сите права и во развојот на нивните поединечни потенцијали преку кои тие придонесуваат во општествениот развој, како и еднакви придобивки од резултатите произлезени од тој развој.[1]

Еднаква можност за сите: „Ние се бориме против Бога кога нашиот социјален систем го прогонува брилијантното умно дете на сиромашен човек на исто ниво со неговиот татко“, Адмирал „Џеки“ Фишер, Records (1919)

Белешки

уреди
  1. „Водич во феминистичката и родовата терминологија“. Здружение на граѓани Акција Здруженска, Скопје. 2007-05-30. Архивирано од изворникот на 2007-10-08. Посетено на 2007-06-22.