Диригент е лице кое преку одредени психо-физички активности (движење на рацете, изразот на лицето и очите), со помош на или без диригентската палка управува со оркестар (симфониски и оперски) или хорски ансамбл. Освен со ритамот диригентот управува преку знаци со динамичките ефекти, забавувања и паузи.Тој се грижи за техничкото совршенство и се стреми на колективот од исполнители да им го предаде своето разбирање за делото.

Хербет вон Карајан (1941)

Диригентот како тема во уметноста уреди

  • „Историјата на диригентот Калина“ — расказ на чешкиот писател Карел Чапек.[1]

Наводи уреди

  1. Карел Чапек, Раскази од другиот џеб, Темплум, Скопје, 2012.