Дивергентна еволуција

Дивергентна (оддалечувачка) еволуција е процес во којшто два или повеќе сродни видови стануваат сè поразлични.

Дарвинови зеби се јасен и познат пример на дивергентната еволуција, во која видот на предците се одделува на многубројни видови на потомци со слични и различни карактеристики.

ПоврзаноУреди