Дебарски бањи

збирен термин за две бањи во Македонија
(Пренасочено од Дебарски Бањи)

Дебарски Бањи ― збирен термин кој се однесува на двете одвоени бањи кои се наоѓаат во подножјето на планината Крчин: