Гроф — благородничка титула која означува благородник кој управува со грофовија.

Грофот како тема во уметноста уреди

Наводи уреди

  1. Владимир Јанковски (уредник), Пат околу светот во 20 раскази: Антологија на светскиот расказ, Темплум, Скопје, 2011, стр. 54-72.
  2. Карел Чапек, Раскази од другиот џеб, Темплум, Скопје, 2012.