Грб на Оман

Грбот на Оман е официјален грб во државата. Грбот се состои од анџар во канија на две прекрстени сабји. Ова е традиционален симбол на Оман. Тој се наоѓа на различни омански знамиња и на парите на Оман.