Грбот на општината Коњица, во Босна и Херцеговина, прикажува мост преку реката Неретва, со текстот "Konjic 1382" .

Коњица
Подробно
Грбоносецград Коњица
Мото„Коњица 1382“