Грб на Австралија

Грбот на Австралија е усвоен на 7 мај 1908. Се состои од централен штит на кој се наоѓаат грбовите на сите авсралијски држави. Над штитот се наоѓа ѕвездата на Комонвелтот. Животните кои го придржуваат штитот се кенгур и ему.

Грбот на Австралија

Поврзано Уреди