Пасошот на Сојузна Република Германија е јавен пасош издаден на германски државјанин за патување и престој во странство, како и за враќање во земјата.

Пасош на Германија

За време на престојот во странство, патниот документ му служи на својот идентитет и како доказ за германско државјанство. Германскиот пасош се издава за неограничен број патувања.

Сојузна Република Германија е Шенген потписник, и според тоа, германските граѓани можат да патуваат само на територијата на Европската унија со лична карта. Од 1 ноември 2005 година. Беа презентирани нови биометрички пасоши на Сојузна Република Германија.

Јазици

уреди

Пасошот е напишан на германски, англиски и француски, како и лични податоци од превозникот.

Страница за податоци за идентитет

уреди
 • Тип ('' за пасош)
 • Код на државата
 • Сериски број на пасош
 • Презиме и име на носителот на пасош
 • Државјанство
 • Датум на раѓање (ДД. MM. ГГГГ)
 • Пол (за мажи или за жени)
 • Место и земја на раѓање
 • Престој
 • Издаден од (име на полициската управа што го издал документот)
 • Датум на издавање (ДД. MM. ГГГГ)
 • Датум на истекување (ДД. MM. ГГГГ)
 • Потпис и слика на носителот на пасошот

Надворешни врски

уреди