Галактички ореол — продолжение, односно сферична компонента на галаксијата која се протега околу главната, видлива компонента. Се однесува на неколку различни компоненти со овие својства:

Разликата меѓу ореолот и главниот дел на галаксијата е најочигледна кај спирални галаксии, каде спиралниот облик е во спротивност со рамниот галактички диск. Кај елиптичната галаксија, нема остар премин меѓу глвниот дел на галаксијата и ореолот.

Поврзано уреди

Наводи уреди