Вињета (од француски: vignette), во графичкиот дизајн е украс на книга или весник, кој ги разделува деловите или главите на книгите, или пак служи за украсување на рабовите[1], [2].

Вињета
За други употреби на зборот Вињета, видете Вињета.

Наводи уреди