Виминал (лат. Collis Viminalis, итал. Viminale) е најмалиот од сите ридови на Рим. За првпат во составот на градот бил вклучен од страна на Сервиј Тулиј. На Виминал се наоѓаат и големите терми на Диоклециан, како и современиот Teatro dell'Opera.

Шематска карта на Рим со седумте рида.