Википедија:Речник на препорачани македонски зборови

Речникот на препорачани македонски зборови содржи зборови од македонско и словенско потекло чија употреба се препорачува пред поимите од странско потекло кои преовладуваат во македонскиот јазик. Речникот има за цел оживување и воведување зборови од македонско и словенско потекло во насока на обезбедување поголема јазична чистота во македонскиот јазик.

ЗаднинаУреди

Јазикот како жива материја секојдневно се менува. Меѓутоа, во македонскиот јазик се забележливи две неповолни развојни движења. Прво, постои постојано наметнување на странски зборови како замена за постојните македонски зборови со исто значење (пр. индикатор наместо показател, едукација наместо просвета). Второ, постои отсуство на воведување македонски зборови на научни теми и новини како последица на научно-технолошкиот развој. Со оглед на тоа што Википедија изобилува со содржини на македонски јазик, заедницата ја препознава енциклопедијата како значаен чинител во развојот на македонскиот јазик и затоа смета дека треба да има влијание врз обезбедување на поголема јазична чистота.

Азбучен редослед на зборовиУреди

АУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

БУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
баждари; баждарење калибрира(ње); калибрација речник
блескалка џебна ламба воведен
бризгалка шприц воведен
бројка цифра речник

ВУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
вбризгувач инјекција речник (извед.)
велеград метропола речник
ветробран шофершајбна речник
видоред категорија воведен
влекач шлепер речник
влечило фиока воведен
воздухоплов авион постоечки
воздухопловец авијатичар речник
воздухопловство авијација речник
воспоставка инсталација воведен
враг ѓавол речник
времеслед хронологија воведен
вртолет хеликоптер постоечки на др. јазици

ГУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
гласноговорник портпарол речник
гледалиште театар речник
гледиште аспект, перспектива речник
гноиво ѓубриво речник
граѓа материја(л) речник

ДУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
делозбир репертоар воведен
делотворност ефикасност/ефективност речник

ЃУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

ЕУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
екскомуникација изопштување речник

ЖУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
животопис биографија речник
жртвословие виктимологија од др. јужнослов. јазици

ЗУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
завојница хеликс, спирала воведен
застапник прокси воведен
затпоприште затсцена, бекстејџ речник (извед.)
земјопис географија речник

ЅУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
ѕвездарница (астрономска) опсерваторија воведен

ИУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
игровод џојстик/контролор воведен
изборник мени воведен
избув ерупција изведен
издолжување елонгација воведен
истозначник синоним воведен

ЈУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
јавка лозинка речник
јазикознание лингвистика постоечки на др. јазици
јазичарство лингвистика воведен

КУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
качество квалитет речник
книгопис библиографија старински
колебање осцилација речник
количество квантитет речник
крајолик пејзаж речник

ЛУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
лакоред аркада воведен
лекарница амбуланта воведен
лековница; лековничар(ка) аптека; аптекар(ка) воведен
леталиште аеродром речник

ЉУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

МУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
меѓуиспит колоквиум постоечки на др. јазици
меѓународен интернационален речник
меѓусклад кеш, бафер воведен

НУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
наведување навигација (движење) постоечки
набљудувачница опсерваторија воведен
нагледник монитор, екран воведен
нагледен визуелен речник, знач. 3
намет такса речник
нужник тоалет, веце речник

ЊУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

ОУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
обител манастир постоечки на др. јазици
обработувач процесор воведен
опитница лабораторија воведен
опслужувач сервер речник
отпушок пикавец речник
оцрт контура речник

ПУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
пешачник / допат тротоар воведен
писовид фонт воведен
платничарство финансии воведен
повластица лиценца речник + речник, знач. 3
повереник министер речник
поднебје клима речник, знач. 2
поверенство министерство речник
подлисток фељтон речник
показател индикатор, индекс речник
поприште сцена речник
посредник интерфејс воведен
постојана константа воведен
првенство шампионат речник
прегледник навигација (информатика) воведен
предлошка шаблон речник
препроизвод / препроизведува репродукција / репродуцира воведен
пресметница буџет воведен
претпријатие компанија, фирма речник
прилог апликација воведен
приказник дисплеј воведен
примоспособност капацитет воведен
прицел нишан постоечки
производ продукт речник
променлива варијабла речник (извед.)
пружница шина воведен
пушок цигара речник (извед.)

РУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
разглед(и) ревија речник
разделност резолуција воведен
ракопредизвикувач канцероген воведен
растителност вегетација речник

СУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
самослик селфи воведен
свирало музички инструмент воведен
семрежје интернет воведен
сетилник сензор воведен
склад меморија воведен
следба секта постоечки на др. јазици
сликозбирка албум постоечки
сликоказ кино постоечки на др. јазици
сликоред галерија воведен
сликослед слајдшоу воведен
службен официјален речник
сместивост капацитет воведен
сметач компјутер речник
содејствителен интерактивен изведен
созив созивање, свиквуање речник (извед.)
сопатник сателит речник
составница компонента воведен
спој љубовен состанок постоечки на др. јазици
спојник модем речник
спроводност ефективност воведен
стихотворец поет речник
стопанственик бизнисмен речник
строј формација речник
струјосклад акумулатор воведен
струјотвор генератор воведен

ТУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
телоградител бодибилдер воведен
телоградба бодибилдинг воведен
трговница пазар воведен
трошарина акциза речник

ЌУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

УУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
уверение сертификат речник
устојчив стабилен воведен
учинок ефект речник

ФУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

ХУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

ЦУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
цепиво вакцина постоечки на др. јазици

ЧУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
чинослед хиерархија воведен

ЏУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

ШУреди

Препорачан збор Излишен збор Извор
... ... ...

ПоврзаноУреди