Вика (Wicca) е древна религија на вештерките. Таа опфаќа почитување и верување во повеќе божества, меѓу кои најголемо значење и се придава на Големата Мајка Божица. Виканската религија е свртена кон жената, и тежнее кон создавање материјалхално опшество, односно општество кое ќе биде владеено од жената. Жената е света затоа што таа ја има најголемата моќ на природата да подарува живот. „Нема маж што не излегол од жена“, тоа е една виканска поговорка. Вика верува во мистичното и во практичен допир со магијата. Има повеќе видови на Вика од кои најпозната е Дијанската Вика.