Населба Боримечка се простира во таканареченото Градско Поле во источниот дел на градот Битола веднаш под Железничката станица. Во неа спаѓаат улиците:

  • Бистра
  • Боримечка
  • Индустриска
  • Прогрес
  • Солунска

Боримечка има околу 400 куќи во кои живеат преку 2.000 луѓе. Се работи за една од најиндустриските населби во градот. Исто така, тука се наоѓа и црквата „Св. Никола“.