Бозон — вид основна честичка која претставува дел од симетрично составените квантни состојби. За нив важи Бозе-Ајнштајновата статистика. Бозоните се честички со цел спин, за разлика од фермионите кои имаат половен спин.

Стандардниот модел на елементарни честички, со бозони во последниот ред
Шатјендранат Бозе во 1925 г.

Името го добиле според индискиот физичар Шатјендранат Бозе.

Бозони се следниве честички:

Сите честички се или бозони или фермиони. Бозонот е носител на основните интеракции. За бозоните не важи Паулиевото начело, затоа може една квантна состојба да зазема повеќе бозони.

Поврзано уреди

Наводи уреди