Во астрономијата, боен показател (или боен индекс) е едноставно изразување со броеви што ја одредува бојата на небесното тело, што во случај на ѕвезда ја дава нејзината температура.

Наводи уреди

Белешки уреди

  1. ^ The Simbad Astronomical Database' Rigel page
  2. ^ David F. Gray (1992), The Inferred Color Index of the Sun, Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Том 104, бр. 681, стр. 1035-1038 (November 1992)