А капела (a cappella) е вокална музика или пеење без инструментална придружбa, или дело наменето да се изведува на овој начин. A cappella на италијански значи (музика) како во капела; терминот потекнува од ограничувањата за користење на инструменти во средновековните цркви. Често се пишува погрешно како a capella, што потекнува од латинскиот јазик (но на латински capella значи мала коза), или пак acappella.

Надалеку познатиот хор на виенските момчиња