Аул —„Авлос“ на старогрчки (αὐλός, plural αὐλοί, auloi) дувачки инструмент на средоземните народи за нас познат од записите на Старите Грци, за кого може да се каже дека е претходник на инструментот кој денес се нарекува обоа. Занимливо што денешниот традиционален македонски инструмент - кавал, практично го носи истото име, и веројтно тоа име е и позајмено од страна на грците кои го интегрираат овој инструмент во својта култура, од староседелците.

Свирач на аул

Во Стара Грција постоеле неколку вида на еднонизни и двонизни аули на кои можеле да се изведат главните тоналитети.

Аул бил омилен инструмент на сатирите.

Надворешни врскиУреди