Атлантско-конгоански јазици

Атлантско–конгоанските јазици се главна јазична група во нигер–конгоанското семејство со именски класи стереотипни за тоа семејство. Ги опфаќаат сите нигер-конгоански јазици освен групите манде, догонските, иџоидните и дел од кордофанските.

атлантско–конгоански јазици
Географска
распространетост:
потсахарска Африка
Класификација:нигер-конгоански
  • атлантско–конгоански јазици
Гранки:
фали (адамава)
лафофа (кордофански)
саванска (привр.)
Ethnologue:69-16
ISO 639-5:alv

Без кордофанските, оваа група традиционално се дели на атлантски и волта-конгоански јазични гранки, но прашање е дали овие се исправни генеолошки јазли.