Андски јазици

Андските јазици се дел од северните кавкаски јазици. Често се поврзани со аварски јазик и со диди јазиците за да ја формираат аваро-андската јазична фамилија.