Амбидекстрија

Амбидекстрија е појава на способност кај некој луѓе да имаат вродена или стекната моќ да подеднакво вешто ги користат и левата и десната страна на своето тело, пред се, рацете. [1][2]. Само околу еден процент од луѓето природно ја имаат оваа способност и нарекуваат амбидекстери.[3] Различни се нивоата на капацитет и разноврсноста на појавата на амбидекстрија, а најретко се среќава во потполност еднаква способност и ефикасност на користење на двете раце.

НаводиУреди