Акад (Сумерски: Agade) бил северните области на Месопотамија кои биле населени од семитски премиња кои ја создале Акадската цивилизација. Оваа цивилизација се развивала паралелно со Сумерската. Жителите на Акад зборувале јазик различен од Сумерите. Населението се занимавало со земјоделство. Најголемате моќ ја достигнале во времето на кралот Саргон | (околу 2369-2314 година пр.н.е.). Тој успеал да ги обедини северните области и потоа да ги завладее и јужните краеви, а себеси се нарекол крал на четирите страни на светот. Името Саргон значи кралот е праведен.