Јава (појаснување)

појаснителна страница
  • Јава - објектно ориентиран програмски јазик развиен од Sun Microsystems.
  • Јава - индонезиски остров.
  • Јава - вид на кафе кое се произведува на индонезискиот остров Јава.
  • Јава - игра дизајнирана од Вофганг Крамер (Wolfgang Kramer) и Мајкл Кислинг (Michael Kiesling). Објавена во 2000 од страна на Равенсбургер (Ravensburger) на германски и од Рио Гранде Гејмс (Rio Grande Games) на англиски.