Specman е АЕД алатка, која се користи за афтоматизирање на потврда на машинска опрема. е специјализирана средина за работење со, составување и отстранување грешки на јазикот за потврда на машинска опрема e.

Specman е изворно дело на Verisity, млада израелска форма, која што подоцна е преземена (купена) од Cadence.

За да може да се направи пробен праг (testbench) на дизајн, Specman треба да биде наврзан со со логички симулатор за HDL (јазик за изработка на машинска опрема).


Надворешни врскиУреди