QSL картичката (QSL - ку-ес-ел) е писмена потврда за двојна радиокомуникација помеѓу двајца радиоаматери. Типична QSL картичка е со иста големина како типична разгледница и е направена од истиот материјал. Поголемиот дел од QSL картичките се испраќаат преку пошта.

QSL-картичката што ја користи клубот ХАМ во колеџот за инженерство Триванндрум, Керала во Индија, во текот на средината на 80-тите. Клубот сега не е активен.

QSL картичката го добила своето име од Q-кодот "QSL". Пораката со код AQ може да се залага за изјава или прашање (кога кодот е проследен со знак за прашалник). Во овој случај, "QSL?" (забележете го прашалникот) значи "Дали го потврдувате приемот на мојот пренос?" додека "QSL" (без знак на прашалник) значи "потврдувам прием на вашиот пренос." .