КВМ (Keyboard, Video и Mouse) направа што му дозволува на корисникот да контролира повеќе компјутери преку една тастатура, монитор и глувче.

KVM прекидач

Иако повеќето компјутери се поврзани со КВМ, обично само мал број направи се контролираат истовремено. Поновите направи имаат додадено нова функција, a таа e можноста да се управуваат USB уреди и звучници со повеќе компијутери.

Некои од најголемите произведувачи во светот се Avocent, Raritan и Rose. Главни препродавачи се 42U и KVM Switch