Семрежна корпорација за доделени имиња и броеви (ICANN) е управата која ги координира доделувањата на уникатни назнаки на семрежјето (интернетот), вклучувајќи имиња на подрачја, Интернет Протокол( IP) адреси, и протоколски портови и параметарски броеви. Глобално унифицирани имиња (систем од имиња во кој има најмногу еден држач за секое можно име ) се од огромна важност за Интернетот да функционира. Главната база на ICANN е во Марина дел Реј во Калифорнија, ама е надгледувана од меѓународен одбор на директори извлечени од Интернетскиот технички, бизнис, академски, не-комерцијални заедници. Владата на САД продолжува да има главна улога во одобрувањето промени на ,,root zone” податотеките кои лежат во срцето на системите со подрачно име. Иако Интернетот е дистрибуирана мрежа која опфаќа многу доброволни интерконектирани мрежи и Интернетот, како таков нема владеачко тело. Улогата на ICANN во координирање на доделувањето на уникатни идентификации се распознава можеби како единственото централно координациско тело на глобалниот Интернет, но дометот на неговиот авторитет се шири до Интернетските системи со подрачни имиња, IP-адресите, протокол портовите и параметарските броеви.

На 16 ноември 2005 година, Светскиот Самит на Интернетското Друштво, одржан во Тунис, го основал Форумот за Интернет Насочување (IGF) да ги разгледуваат прашањата за Интернетот.