Грешката 404 во HTTP протоколот е страница која ви кажува дека страницата што ја барате не е пронајдена. Често се користи на сите страници, како и Википедија (пример). 404 грешките не треба да се мешаат со грешките како што се "опслужувачот не е пронајден" или слични, кадешто врската од одредиштето не можело да биде доставена. За да креирате ваша страница на грешка како што е 404 ќе треба да користите панел (како cPanel) или програмски јазик (како php)

Примена на 404Уреди

Примената е многу јасна, да му каже на корисникот дека страницата што ја бара не постои или е преместена. Оваа грешка може да се случи и кога .htacess не е конфигуриран добро.

Примери на 404Уреди