FTM – е кратенка од англиски female to maleод жена кон маж, која се однесува на личности кои се во процес на премин од жена кон маж.