Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) е збир на правила кои овозможуваат барање и добивање на IP-адреса на компјутерскатa мрежа од DHCP опслужувачот.

Како работи DHCP уреди

DHCP серверерот е инсталиран на опслужувач во компјутерската мрежа, може да биде покренат и на насочувачот. Тој на клиентите му доделува адреси за однапред одреден збир на IP-адреси. Тие клиентски уреди можат да бидат компјутери, мрежни печатачи или мрежни адаптери. Со IP-адресата клиентите можат да добијат и други мрежни поставки како што се подразбира излез од мрежата (default gateway), мрежна маска, адреса DNS опслужувач и други. Во спротивно, да нема DHCP опслужувач на мрежата, сите овие вредности би се внесувале рачно. DHCP се стара да сите IP-адреси бидат единствени, те. да нема две исти IP-адреси во мрежата.