FreeBSD е современ оперативен систем за x86, x64, DEC Alpha, IA-64, PC-98 и UltraSPARC платформи.Разработен е од Беркли, Калифорнија, Brief History of FreeBSD . Повеќе информација за историјата на UNIX и за развојот на оперативните системи.Посетете го македскиот сајт посветен на FreeBSD, freebsd-mk.clickforward.net