Alexa Internet

интернет-помагало за мерење на посетеноста на мрежните места

Alexa Internetсемрежно помагало е основано во 1996 година од Brewster Kahle и Bruce Gilliat. Името на Alexa доаѓа од следните зборови: Address Lookup EXperts Authority. Секое мрежно место во светот има свој ранг, односно позиција на Alexa преку чија помош истиот и се проценува. Позицијата се добива преку посетителите. Колку повеќе посетители има мрежното место, толку поголема позиција ќе има мрежното место на официјалната ранг список на Alexa. Alexa е „ќерка“ на големото семрежно претпријатие „Амазон“. Постојат и балкански Alexa мрежни места, кои прикажуваат рејтинг на мрежни места од одредени држави.

Почетната страница на Alexa во 2017 година

Надворешни врски

уреди