Комско Џ (Ԇ ԇ; ракописно: Ԇ ԇ) — буква од комската азбука, облик на кирилицата. Се користела само при пишувањето на коми јазикот во 1920-ите и во мордвинските јазици.

Сметачки кодови уреди

Знак Ԇ ԇ
Уникоден назив КИРИЛИЧНА ГОЛЕМА БУКВА
КОМСКО Џ
КИРИЛИЧНА МАЛА БУКВА
КОМСКО Џ
Бр. систем дец. хекс. дец. хекс.
Уникод 1286 U+0506 1287 U+0507
UTF-8 212 134 D4 86 212 135 D4 87
Бројчена ознака Ԇ Ԇ ԇ ԇ

Поврзано уреди