Црква „Св. Ѓорѓи“ - Ново Село

Црква „Св. Ѓорѓи“ - Ново Село може да се однесува на следниве цркви во истоимените села Ново Село во Македонија: